top of page

AveryFol

Obrazy-rzeźby z serii AveryFol są wykonane w technice folii polimerowych. Efekt wizualny poprzez rozdzieranie folii a następnie naklejanie jej na powierzchnię ma imitować nakładanie farb na płótno.
Dodatkowym zamierzonym elementem konstruowania obrazu-rzeźby jest efekt rozpadu, niszczenia, usterki. Każdy ślad (wgniecenie, dziura itp. ) który powstał celowo bądź zdarzył się przypadkowo staje się częścią kompozycji obrazu-rzeźby.


Artefakty obrazy-rzeźby z serii AveryFol są obiektami otwartymi na zmiany. Zaleca się nie zwracać uwagi na ochronę obiektu za wyjątkiem kradzieży. Dopuszczalne jest zniszczenie artefaktu pod warunkiem, że takie działanie będzie udokumentowane (fotografia, wideo )

i przesłane pod wskazany adres e-mail twórcy.

Wszelkie zdarzenia losowe działające na artefakt, stają się efektami wizualnymi.

Pictures-sculptures from AveryFol's series are made in polymer foil technique. The visual effect is made by ripping foil and then sticking it on surface. It's supposed to imitate applying paints on a canvas.
In addition, in terms of creating the picture-sculpture the effect of disintegration,destruction, defects is intended. Every mark (indentation, hole, etc.) which was made on purpose or happened accidentally becomes part of the painting-sculpture composition.


Artefacts pictures-sculptures from AveryFol's series are open to changes. It is recommended not to pay attention to the protection of the item except for theft.The artefact can be destroyed provided that such actions will be reported (photos, videos) and sent to the creator's e-mail address.
All random events that affect the artefact become visual effects.

MironTee_AveryFol

MironTee_AveryFol

Play Video

2009

Wystawa obrazów foliowych w ramach festiwalu kultury niezależnej " TekturaFest II " w Lublinie.

Wybrałem to specyficzne miejsce ponieważ moje obrazy  potrzebowały ostatecznego wykończenia, które miało się dokonać w czasie trwania wystawy. Nie zawiodłem się. Przybywająca w to miejsce publiczność świadomie lub nieświadomie dokańczała dzieła stworzenia wymierzając razy różnorodnymi uderzeniami a ślinotok i inne płyny spływające po błyszczącej materii folii dodały uroku moim dziełom wrzuconym w tę alternatywną przestrzeń inicjatyw twórczych niezależnej kultury. To środowisko mnie nie zawiodło, ale niestety tego samego nie mogę powiedzieć o organizatorach  festiwalu, którzy nie odnotowali w swoich podsumowaniach mojego udziału w zdarzeniu, na szczęście ja zrobiłem parę fotek.

bottom of page